Ostateczna zgoda Komisji Europejskiej na fuzję PKN ORLEN i Grupy LOTOS

Nie ma już formalnych przeszkód na realizację fuzji pomiędzy PKN ORLEN i Grupą LOTOS. 20 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie przedstawione przez PKN ORLEN S.A. środki zaradcze oraz partnerów do ich realizacji. Na etapie tych kluczowych negocjacji z KE klienta wspierali prawnicy SMM Legal – prof. Maciej Mataczyński, r. pr. Piotr Andrzejewski, r. pr. Michał Wojtkowiak oraz Wojciech Rzepiński.

Decyzja Komisji Europejskiej oznacza potwierdzenie przez niezależny organ antymonopolowy, że fuzja obu spółek nie zaburzy konkurencji w żadnym z obszarów ich działalności, ani w Polsce, ani w regionie.

– Jesteśmy w kolejnym kluczowym momencie tej niezwykle złożonej transakcji – wyjaśnia prof. Maciej Mataczyński, który od 4 lat kieruje projektem po stronie kancelarii. – To zielone światło na ostatniej prostej – dodaje.

Prawne wsparcie zespołu SMM Legal na tym etapie transakcji polegało na wykazaniu, że podjęte przez klienta działania spełniają postawione przez Komisję Europejską kryteria.

– Zgoda Komisji Europejskiej jest wynikiem skrupulatnego procesu decyzyjnego i badań rynkowych – wyjaśnia mecenas Piotr Andrzejewski odpowiedzialny za wsparcie klienta w tym zakresie. – Naszym zadaniem było przekonać organ, że zaproponowani inwestorzy spełniają wymagania Komisji Europejskiej. Wykazaliśmy też, że każdy ze zbywanych podmiotów jest sprzedawany zgodnie ze zobowiązaniami, a efektem tych transakcji będzie trwała zmiana strukturalna na rynku – podsumowuje.

Do finalnej realizacji przejęcia potrzebna jest jeszcze tylko zgoda akcjonariuszy obu spółek wyrażana podczas Walnych Zgromadzeń. Po ich uzyskaniu spółki będą miały miesiąc na zarejestrowanie połączenia. Odbędzie się ono w formie przejęcia Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A. To znaczy, że akcjonariusze Grupy LOTOS obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się akcjonariuszami tej spółki.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share