Prof. Rafał Sikorski Na Międzynarodowej Konferencji Patentowej W Monachium

Wydarzenia organizowane było przez Ludwig Maximilian University of Munich oraz skupiło grono doświadczonych specjalistów – naukowców i praktyków z Europy, USA i Azji.

Przedmiotem konferencji były rozważania dot. przepisów prawa patentowego w różnych porządkach prawnych.

– Roszczenia o zaniechanie tradycyjnie w wielu państwach były uwzględniane przez sądy niemal automatycznie w razie stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej – mówi Profesor Rafał Sikorski z SMM Legal.

– W ostatnich latach jednak przede wszystkim na gruncie sporów patentowych dostrzeżono, że uprawnieni wykorzystują te roszczenia dla uzyskania w trakcie negocjacji opłat licencyjnych znacznie przekraczających wartości chronionych rozwiązań. Trolle patentowe, patent assertion entities czy patentowi korsarze (privateers) to podmioty, którym często odmawia się ochrony w postaci nakazu zaniechania stosowania rozwiązania chronionego patentem – tłumaczy ekspert.

Podczas konferencji dyskutowano m.in. o tych aktualnych zagadnieniach i sporach dotyczących własności intelektualnej.

Podsumowanie konferencji na stronie University of Munich.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share