MEC. PRZEMYSŁAW MACIAK W DZIENNIKU „RZECZPOSPOLITA” O RENEGOCJACJACH UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH PRZEZ ENERGA-OBRÓT S.A.

Kancelaria SMM Legal reprezentuje Spółkę w sprawach o stwierdzenie nieważności umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej na farmach wiatrowych (tzw. zielone certyfikaty). Dziennikarze pracujący dla „Rzeczpospolitej” ustalili, że do stołu negocjacyjnego ze Spółką zasiadło szereg kontrahentów, w tym banki kredytujące farmy wiatrowe.  Adw. Przemysław Maciak, komentując ustalenia dziennikarzy „Rzeczpospolitej” co do możliwej renegocjacji warunków umów długoterminowych, wskazał,
_x000D_
że grupa tych kontrahentów jest niejednorodna, zaś warunkiem podjęcia ponownych negocjacji jest przyjęcie w nowych kontraktach cen  odpowiadających cenom rynkowym. Mec. Przemysław Maciak zwrócił nadto uwagę, że Energa-Obrót S.A. nie zmienia swojego dotychczasowego stanowiska co do zasadności złożonych pozwów. Partner Zarządzający SMM Legal ocenił przy tym, że widoczna jest szansa na kontynuowanie współpracy przez Energa-Obrót S.A. z inwestorami mającymi mniej, niż połowę z 22 umów wieloletnich.

_x000D_
_x000D_

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w nr. 269/2017 dziennika „Rzeczpospolita” oraz na stronie internetowej pod adresem:

_x000D_
_x000D_

http://www.rp.pl/Energianews/311199940-Wiatrakowcy-siedli-do-renegocjacji-z-Energa-Nawet-ci-z-ktorymi-nie-chciano-rozmawiac.html&template=restricted

_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share