Wspieramy Ncbir W Pierwszej Polskiej Realizacji Wielkiego Wyzwania

– Nasz Klient podjął wyzwanie zastosowania procedury dotąd nie wykorzystywanej w Polsce. Rola kancelarii polegała na adaptacji formuły konkursu do polskich i europejskich uwarunkowań prawnych – tłumaczy mecenas Mateusz Stańczyk, koordynujący prace SMM Legal przy tym zadaniu. – Przygotowaliśmy również dokumentację przedsięwzięcia (Podręcznik Grand Challenge) i doradzamy w jego dalszym prowadzeniu – dodaje.

Ideą wielkiego wyzwania badawczego jest zaangażowanie jak najszerszego grona innowatorów w poszukiwanie technologicznej odpowiedzi na ważny problem społeczny, jakim są odnawialne źródła energii w indywidualnym zastosowaniu.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu kompaktowego urządzenia do użytku dla konsumenta indywidualnego, które będzie przekształcać energię wiatru na energię elektryczną oraz ją efektywnie magazynować. Przyjęcie formuły DARPA Grand Challenge sprawia, że szansę na udział ma każdy wynalazca, nie tylko naukowcy czy studenci, ale również pasjonaci. Zwycięzca otrzyma nagrodę jednego miliona złotych. 

– Nie pierwszy raz wspieramy klientów naszą wiedzą i umiejętnościami w kreatywnym rozwijaniu ich działań – mówi mecenas Przemysław Maciak, Partner Zarządzający SMM Legal. – Jesteśmy partnerem, z którym można przecierać nowe drogi biznesowe. Nie bez znaczenia jest fakt, że nasze wsparcie przyczynia się również do rozwiązywania ważnych problemów społecznych – dopowiada.

W czwartek 7 maja odbyła się konferencja online, podczas której uczestnicy poznali kolejne szczegóły dotyczące przedsięwzięcia.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share