PKN ORLEN z kolejną zgodą Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji

PKN ORLEN S.A. oraz Aramco Overseas Company B.V. mogą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę (joint venture), który będzie operatorem Rafinerii Gdańskiej, czyli kluczowego aktywa rafineryjnego w Polsce. W dniu 31 sierpnia 2022 r. obie spółki uzyskały zgodę Prezesa UOKiK na realizację tego przedsięwzięcia. Wsparcie prawne PKN ORLEN S.A. na etapie zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz w trakcie postępowania antymonopolowego zapewnił zespół ds. prawa konkurencji SMM Legal kierowany przez prof. Macieja Mataczyńskiego.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji trafiło do UOKiK 10 czerwca 2022 r. Przez ponad dwa miesiące organ badał, czy w jej wyniku nie dojdzie do ograniczenia konkurencji na rynku.

– Mimo, że postępowanie prowadzone przez UOKiK jest standardem w przedsięwzięciach polegających na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, to ta sprawa była szczególna – wyjaśnia Partner Zarządzający SMM Legal prof. Maciej Mataczyński. – Dotyczyła bowiem utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, którego rolą ma być prowadzenie działalności produkcyjnej na podstawie istniejącej już rafinerii w Gdańsku, w zgodzie z wymaganiami wynikającymi z decyzji Komisji Europejskiej wydanej w sprawie PKN ORLEN / Grupa LOTOS – dodaje.

Rolą naszych doradców było przekonanie organu, że planowane połączenie nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na polskim rynku. W prace zespołu prawniczego SMM Legal w tym obszarze szczególnie zaangażowani byli: r. pr. Piotr Andrzejewski, r. pr. Michał Wojtkowiak, oraz Wojciech Rzepiński.

– Postępowanie prowadzone przez UOKiK zakończyło się w pierwszej fazie – mówi zaangażowany w projekt mecenas Piotr Andrzejewski. – Czujemy satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, ponieważ bezwarunkowa decyzja organu umożliwia realizację celów biznesowych stron – precyzuje.

Planowana transakcja zmierza do realizacji środków zaradczych nałożonych na PKN ORLEN S.A. przez Komisję Europejską w związku z połączeniem z Grupą Lotos. Jest to kolejny krok przybliżający strony do jej wdrożenia.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share