Kolejny Doktor Nauk Prawnych W Gronie Smm Legal

Obrona pracy doktorskiej pt. "Konstytucyjnoprawne aspekty koncepcji responsibility to protect" miała miejsce 23.05.2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem pracy był prof. dr hab. Zdzisław Kędzia. Gratulujemy!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share