MEC. PATRYCJA STARCZEWSKA EKSPERTKĄ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE TELEWIZYJNYM „TO JEST TEMAT” NA ANTENIE TVP INFO

Ekspert SMM Legal wypowiada się w kwestii możliwości oraz ewentualnych przeszkód w nabyciu lokali przez około 100 rodzin z Osiedla Lotnictwa Polskiego w Poznaniu, których właścicielem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Spór toczy się już od 10 lat, a strony do tej pory nie wypracowały porozumienia w tej sprawie. Jak wskazali przedstawiciele Agencji Mienia Wojskowego przyczyną konfliktu jest trwające obecnie postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej, na mocy której prawa do własności tej nieruchomości przeszły na Skarb Państwa. Zdaniem AMW powyższe postępowanie uniemożliwia zbycie nieruchomości lokalowych. Mec. Starczewska w sposób obiektywny zabiera głos wyjaśniając, jakie kroki powinny zostać podjęte przez mieszkańców i jakich ustaleń na gruncie prawa należy dokonać w pierwszej kolejności.

_x000D_
_x000D_

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem:http://www.tvp.info/28412941/19012017-1800

_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share