Sukces interdyscyplinarnego zespołu ekspertów SMM Legal przed TSUE

6 października 2021 r. Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie T-167/19 i utrzymał w mocy decyzję Komisji Europejskiej akceptującą polski rynek mocy. Eksperci SMM Legal wspierali uczestniczącego w tym postępowaniu klienta Enspirion sp. z o.o. Pracami interdyscyplinarnego zespołu kierował szef naszego departamentu prawa energetycznego dr Paweł Łącki.

Rynek mocy to mechanizm pomocy publicznej, który pozwala zapewniać państwu bezpieczeństwo energetyczne. Aby móc z niego korzystać, Polska uzyskała od Komisji Europejskiej specjalną akceptację. To właśnie ta decyzja była przedmiotem zaskarżenia w zakończonym postępowaniu. Nasz klient uczestniczył w nim jako interwenient po stronie Komisji Europejskiej.

– Na potrzeby tej sprawy nasz zespół przygotował mocną argumentację, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji Komisji Europejskiej – wyjaśnia prowadzący projekt dr Paweł Łącki. – Skład orzekający podzielił nasze argumenty i w całości oddalił skargę – dodaje.

Postępowanie trwało ponad 2 lata. Oprócz kierującego pracami w zakresie prawa energetycznego dra Pawła Łąckiego w zespole uczestniczyli: dr Jan Stranz oraz dr Miłosz Malaga. Spółkę przed Sądem reprezentował nasz Partner Zarządzający – mecenas Aleksander Czech.

– To nie pierwsza sytuacja, gdy wspieramy klientów w postępowaniach międzynarodowych przed europejskimi organami – mówi Aleksander Czech. – Wyrok potwierdza tylko silne kompetencje naszego zespołu w tym obszarze – podsumowuje.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share