Nowy ekspert w Departamencie Prawa Energetycznego SMM Legal

Powiększamy zaplecze ekspertów w naszym departamencie prawa energetycznego. W maju do zespołu jako of counsel dołączył dr Marcin Kraśniewski. To kolejne wzmocnienie SMM Legal w tym miesiącu.

Marcin Kraśniewski jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym państwa, prawie i postępowaniu administracyjnym, a także europejskim prawie gospodarczym oraz funkcjonowaniu sektorów infrastrukturalnych.

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych z sektora gazu ziemnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii, a także przedsiębiorstw działających w innych sektorach infrastrukturalnych, w tym zwłaszcza działających sektorze kolejowym. Rozwija również swoją karierę jako pracownik naukowy.

– Branża energetyczna jest jednym najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki  – mówi Partner Zarządzający Przemysław Maciak. – To również jedna z czołowych specjalizacji SMM Legal – wyjaśnia. – Obecność w naszym zespole ekspertów takich jak dr Kraśniewski stanowi wartość dodaną zarówno dla naszych Klientów, jak i samej kancelarii – podsumowuje.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share