SMM Legal pomaga NCBR przy projektach wspierających Europejski Zielony Ład

Eksperci SMM Legal wspierają koncepcyjnie i operacyjnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w organizacji dziewięciu innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, służących wsparciu celów Europejskiego Zielonego Ładu. Skład zaangażowanego zespołu tworzą m.in. adw. Mateusz Stańczyk, r. pr. Monika Adamczak oraz adw. Marek Bojara.

– Wdrożenie każdego z projektów wymaga od nas skrupulatnego przygotowania procesu zlecenia prac badawczych i finansowania innowacji – tłumaczy mec. Mateusz Stańczyk, który wspiera Klienta w tej materii. – Oprócz znajomości przepisów prawa i na bieżąco zmieniającego się otoczenia polityczno-regulacyjnego, za każdym razem musimy zrozumieć i uwzględnić specyfikę danej branży – kontynuuje.

Celem projektów NCBR jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań służących celom gospodarki niskoemisyjnej i obiegu zamkniętego. Programy nie tylko mają na celu wprowadzenie nowych technologii do polskiej gospodarki, ale przede wszystkim realizują strategię Europejskiego Zielonego Ładu, która ma doprowadzić Unię Europejską do całkowitej neutralności klimatycznej w 2050 roku.

– Wyjątkowość naszej współpracy polega na tym, że pomagamy klientowi realizować działania w modelu problem-driven reasearch w wielu przedsięwzięciach o dużej rozpiętości tematycznej, zachowując ich spójność operacyjną  – wyjaśnia mecenas Mateusz Stańczyk.

Wsparcie prawników SMM Legal obejmuje przygotowanie przedsięwzięć począwszy od ich prawnych uwarunkowań, przez przygotowanie dokumentacji zamówienia, po uzgadnianie warunków zamówienia z rynkiem. Nasi eksperci mec. Monika Adamczak i mec. Mateusz Stańczyk wspierali Klienta w dostosowaniu konceptualnym jego modelu do uwarunkowań prawa zamówień publicznych i pomocy państwa, a  obecnie mecenasi Mateusz Stańczyk i Marek Bojara zapewniają stałe wsparcie operacyjne na etapie projektowania i wdrażania kolejnych zamówień.

– W naszym doradztwie wykorzystujemy zarówno najlepsze światowe praktyki w zakresie zarządzania procesem finansowania prac B+R, jak i nasze wcześniejsze doświadczenia we współpracy z tym Klientem – mówi mec. Mateusz Stańczyk.

Na poziom trudności realizowanej obsługi wpływa fakt, że projekty dotyczą bardzo odległych od siebie obszarów branżowych od stworzenia technologii umożliwiającej upowszechnienie prefabrykacji efektywnych energetycznie budynków mieszkalnych po koncepcję „zielonej” transformacji systemów ciepłowniczych.

Do tej pory ogłoszono następujące projekty:

  1. Magazynowanie energii elektrycznej
  2. Oczyszczalnia przyszłości
  3. Innowacyjna biogazownia
  4. Ciepłownia przyszłości
  5. Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo

– Unia Europejska wymusza rozwój zielonych technologii. W tym zakresie czekają nas zmiany prawne, technologiczne i polityczne – podsumowuje mecenas Mateusz Stańczyk. – Śledzimy je na bieżąco i pomagamy Klientom już teraz odpowiadać na potrzeby przyszłości – kończy.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share