Smm Legal W Gronie Organizatorów Wykładu „Claims, Notice And Property Definition In The Law Of Trade Marks” Na Uam

Profesor Bently jest światowej sławy autorytetem z dziedziny prawa własności intelektualnej, autorem, współautorem lub redaktorem licznych cenionych publikacji naukowych i dydaktycznych, współkierownikiem Centre for Intellectual Property and Information Law na Uniwersytecie w Cambridge, członkiem rad redakcyjnych renomowanych czasopism naukowych (np. European Intellectual Property Review), członkiem towarzystw naukowych (np. European Copyright Society). Wykładał m.in. na King’s College w Londynie, a także gościnnie na Uniwersytecie w Singapurze czy w Toronto.

Profesor przedstawił swoje rozważania na temat relacji pomiędzy zawartością rejestru znaków towarowych a zakresem ochrony znaku, na który wpływają okoliczności faktyczne, niewynikające z rejestru. Konkluzją wykładu było stwierdzenie, że unijny system znaków towarowych w istocie przewiduje dwa osobne reżimy ochrony – dla znaków nieużywanych i dla znaków używanych w obrocie. W przypadku tego drugiego reżimu pewność konkurentów, że nie naruszają praw do unijnego znaku towarowego jest dużo niższa, gdyż nie mogą bazować wyłącznie na treści wpisów w rejestrze, ale muszą oceniać również sposób korzystania ze znaku przez uprawnionego.

W wykładzie uczestniczyli członkowie departamentu prawa własności intelektualnej SMM Legal, a kierujący departamentem prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski, Senior Partner w SMM Legal, przywitał i przedstawił prof. Bently’ego w imieniu organizatorów.

Bezpośrednio po wykładzie odbył się finał konkursu moot court, w którym dwie drużyny złożone ze studentów wydziału wzięły udział w symulacji rozprawy przed unijnym Sądem Pierwszej Instancji w sprawie toczącej się w wyniku zgłoszenia sprzeciwu w postępowaniu o rejestrację unijnego znaku towarowego. Spór rozstrzygał skład orzekający, w którym zasiadali prof. Lionel Bently, prof. Rafał Sikorski, dyrektor British Law Centre – Denise Ashmore oraz dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska z Katedry Prawa Europejskiego WPiA UAM. W zwycięskiej drużynie argumenty przedstawiały m.in. dwie asystentki w departamencie prawa własności intelektualnej SMM Legal – Zuzanna Gulczyńska i Julia Lewandowska. Gratulujemy!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share