Medialne Komentarze Dot. Precedensowych Postępowań W Sprawie Nieważności Umów Cpa

Sprawę komentują największe polskie dzienniki i tygodniki.

http://www.rp.pl/Wywiady/309129849-Maciej-Mataczynski-Banki-musza-oszacowac-ryzyka.html#ap-1

http://wyborcza.pl/7,155287,22357969,energa-nie-czeka-na-sad-i-przestaje-placic-za-zielona-energie.html

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1070521,energa-150-umow-na-zielone-certyfikaty-z-wiatrakow-jest-niewaznych.html

http://tvn24bis.pl/surowce,78/energa-150-umow-na-zielone-certyfikaty-z-wiatrakow-jest-niewaznych,772096.html

https://www.pb.pl/energa-150-umow-na-zielone-certyfikaty-z-wiatrakow-jest-niewaznych-871042

https://www.wprost.pl/tygodnik/10076135/Droga-gra-w-zielone.html

Precedensowy charakter, niebagatelna wartość przedmiotu sporu oraz fakt, że seria pozwów o stwierdzenie nieważności umów na zakup tzw. zielonych certyfikatów jest jedną z największych batalii sądowych w 2017 r. w Polsce dostrzegły również zagraniczne media branżowe. Prestiżowe CEE Legal Matters poświęciło artykuł, w którym pisze o roli zespołu SMM Legal, pod kierownictwem ekspertów dr. hab. Rafała Sikorskiego LL.M. oraz dr. Pawła Łąckiego.

http://ceelegalmatters.com/poland/7142-smm-legal-represents-energa-obrot-on-challenges-to-renewable-energy-agreements

Partnerzy SMM Legal – adw. prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński i adw. Przemysław Maciak wypowiadają się na ogólnopolskich antenach i w mediach branżowych:

http://panorama.tvp.pl/33963294/dzikie-zielone-certyfikaty

https://vimeo.com/235915990

https://www.pb.pl/wiatraki-probuja-energa-odrzuca-871560

http://www.parkiet.com/Energetyka/310039829-Farmy-wiatrowe-kontra-Energa.html

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/obrot-energia-pod-specjalnym-nadzorem-prawa-3789.html

Niezależnie dyskusja toczy się również na łamach portali branżowych:

http://biznesalert.pl/rz-energa-watpliwosci-zakupu-aktywow-wiatrowych/

http://www.energetyka24.com/661434,energa-kwestionuje-150-umow-dotyczacych-zielonych-certyfikatow

http://wysokienapiecie.pl/oze/2545-energa-wypowie-umowy-na-zakup-zielonych-certyfikatow

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/energa-zielone-certyfikaty-farmy-wiatrowe,185,0,2364601.html

Przypomnijmy, że Zespół Kancelarii SMM Legal kierowany przez Partnerów Zarządzających – prof. adw. Macieja Mataczyńskiego oraz adw. Przemysława Maciaka prowadzi w imieniu spółki ENERGA-Obrót S.A. 22 precedensowe postępowania sądowe i arbitrażowe dotyczące umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej na farmach wiatrowych (tzw. zielone certyfikaty), przedmiotem których będzie ustalenie nieważności umów (nieistnienia wynikających z nich stosunków prawnych), które zostały zawarte przez ENERGA-Obrót S.A. z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Nad projektem od 2 miesięcy intensywnie pracuje zespół 25 prawników SMM Legal, pod kierownictwem wybitnych ekspertów: dr. hab. Rafała Sikorskiego LL.M. oraz dr. Pawła Łąckiego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share