SMM Legal Wspiera Energę W Negocjacjach Ugodowych Z Farmami Wiatrowymi

Spór dotyczył nieważności ramowych umów sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów. Strony rozwiązały go w sposób polubowny, uznając współpracę za definitywnie zakończoną.

– To piąta ugoda zawarta przez Energa – Obrót S.A. z pozwanymi farmami wiatrowymi – mówi mec. Patrycja Starczewska kierująca departamentem prawa procesowego SMM Legal. – Dołożyliśmy wszelkich starań, aby warunki, na jakich ją zawarto, były satysfakcjonujące dla klienta. Przed nami kolejne negocjacje, bo projekt jest długofalowy i wymaga od nas indywidualnej analizy każdego przypadku – dodaje.

Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi już około 42% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych. Zespół specjalistów SMM Legal wspiera klienta od samego początku w całym procesie związanym z nieważnością ramowych umów sprzedaży. Kancelaria doradza także w negocjacjach z kolejnymi kontrahentami, nie wykluczając zawarcia następnych ugód. Niezależnie toczą się postępowania przed sądami powszechnymi.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share