SMM Legal Doradza PKN Orlen W Procesie Zgłoszenia Komisji Europejskiej Zamiaru Przejęcia Grupy LOTOS

Od strony prawnej wiodącym doradcą w tym aspekcie transakcji pozostaje kancelaria SMM LEGAL ze zespołem kierowanym przez Partnera Zarządzającego prof. UAM dra hab. Macieja Mataczyńskiego. 14 sierpnia PKN Orlen złożył do Komisji przygotowany m.in. przy udziale SMM LEGAL pierwszy pakiet analiz i dokumentów związanych z koncentracją, nad którym obecnie cały czas trwają dalsze prace i rozmowy z Komisją. Spodziewany termin decyzji Komisji ocenia się na połowę przyszłego roku.

Jednocześnie Kancelaria SMM LEGAL prowadzi zaawansowane prace nad badaniem Due Diligence. Szefem tego projektu jest drugi z Partnerów Zarządzających adwokat Przemysław Maciak.

Wspomniany wyżej wywiad można obejrzeć pod wskazanym poniżej adresem: https://www.polska2041.pl/energia/news-daniel-obajtek-prezes-pkn-orlen,nId,2626928

Limitations raise questions. We provide answers.
Share