Pkn Orlen S.A. Ogłosił Zamiar Przejęcia Kontroli Kapitałowej Nad Energa S.A.

Wsparcie prawne SMM Legal obejmuje obsługę korporacyjną oraz w obszarze prawa konkurencji. Nasi eksperci będą też reprezentować Klienta w postępowaniu przed Komisją Europejską.

Rozpoczęta procedura stanowi wyzwanie z prawnego punktu widzenia – podkreśla prof. Maciej Mataczyński, Partner Zarządzający SMM Legal. – W prace zaangażowany jest jednak szeroki zespół wysokiej klasy specjalistów, którzy nie boją się wymagających zadań – dodaje.

– W pierwszym etapie postępowania ORLEN formalnie ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGĘ – tłumaczy radca prawny Tomasz Jaranowski, kierujący zespołem zapewniającym obsługę korporacyjną klienta. – Nasza pomoc polegała na doradztwie przy opracowaniu projektu tego wezwania. Wspieraliśmy też klienta w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych – wyjaśnia.

Kolejnym krokiem jest postępowanie w sprawie kontroli koncentracji. Aby mogło dojść do przejęcia kontroli kapitałowej potrzebna jest między innymi zgoda Komisji Europejskiej. Dlatego 20 listopada 2019 r. ORLEN złożył do Komisji Europejskiej wstępną wersję zgłoszenia koncentracji, inicjując fazę działań prenotyfikacyjnych. Wsparcie prawne na tym etapie zapewnił zespół prawników kierowany przez dra Miłosza Malagę. Polegało ono na przygotowaniu roboczej wersji wniosku.

– Celem naszych działań jest wykazanie, że zaproponowany model transakcji będzie zgodny z prawem konkurencji – tłumaczy dr Miłosz Malaga. – Kolejnym etapem procesu będzie złożenie przez Spółkę ostatecznej wersji wniosku. Wówczas Komisja Europejska rozpocznie formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji – precyzuje.

ORLEN i ENERGA to podmioty z szeroko pojętego sektora elektroenergetycznego, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share