Prof. Rafał Sikorski Na Konferencji W Stanach Zjednoczonych

Organizator wydarzenia to międzynarodowe stowarzyszenie działające w celu poprawy jakości nauki i badań nad własnością intelektualną – the International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Proporty.

– Kongres ATRIP to już tradycja. Konferencja odbywa się co roku w innej części świata i integruje środowisko prawników, którzy specjalizują się we własności intelektualnej – mówi prof. Rafał Sikorski, Senior Partner SMM Legal. – Spotkanie jest doskonałą okazją do omówienia bieżących trendów prawnych z uznanymi specjalistami. Cieszę się, że po raz kolejny zostałem zaproszony o tego grona – dodaje.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share