Rok Wyzwań I Sukcesów Smm Legal – Podsumowanie 2016 Roku

Duże i ważne zmiany w sprawach personalnych SMM Legal:

Dr hab. Rafał Sikorski szefujący praktyce IP, który jest z nami od 2004 roku, został mianowany na stanowisko Senior Partnera. Podobnie jak kolejny z partnerów – r. pr. Aleksander Czech, specjalista w naszym dziale korporacyjnym. Serdeczne gratulacje dla Starszych Partnerów!

Od lipca do grona partnerów SMM Legal dołączyła adw. Joanna Matczuk, która wraz z dr. hab. Sikorskim kieruje pracami w departamencie własności intelektualnej.

W biurze warszawskim nową nominację partnerską otrzymał r. pr. Wojciech Sikorski.

W biurze poznańskim swój status z pozycji of counsel na pozycję Partnera zmienił prof. Marcin Orlicki. Rynek ubezpieczeniowy doskonale odebrał tę zmianę.

Od połowy grudnia do zespołu SMM jako Partner dołączył prof. Michał Królikowski – były Dyrektor Centrum Analiz Sejmowych w latach 2006-2011, wiceminister sprawiedliwości w latach 2011 -2014, wybitny karnista i autor reformy prawa karnego. Teraz wspólnie z Adw. Krzysztofem Urbańczakiem pokieruje działem prawa karnego i prawa karnego gospodarczego. Doświadczenie obu mecenasów czyni team prawa karnego jednym z najmocniejszych w Polsce.

Do kancelarii w charakterze of counsel dołączył prof. UAM dr hab. Michał Skąpski – profesor prawa pracy.

O dynamice i ciągłym rozwoju Zespołu SMM świadczy również fakt, że ciągle przybywa nam nowych współpracowników. W minionym roku dołączyły do nas m.in. następujące osoby:

 • r.pr. Artur Marcinkowski
 • adw. Maciej Tulwin,
 • Kinga Dziennik,
 • apl. adwokacki Emilia Topolnicka;
 • apl. adwokacki Norbert Karmowski;
 • apl. adwokacki Dominik Gajda;
 • asystenci Mateusz Jaworski i Damian Wójcik w Warszawie; oraz nowi asystenci Monika Knothe, Julia Lewandowska i Aleksander Prusiński w Poznaniu.

 

Partnerzy SMM Legal w instytucjach publicznych:

VI.2016 – Prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński powołany na sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

VIII.2016 – Partnerzy Zarządzający SMM Legal – prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński oraz prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka zostali powołani do działającego przy Ministerstwie Rozwoju Zespołu ds. Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). PSA jest jednym z filarów prawnych tzw. Planu Morawieckiego, mającym zapewnić prostą i elastyczną strukturę prawną, przede wszystkim dla inwestycji w innowacje.

 

Ważne publikacje prawników SMM Legal:

 • Wiosną nakładem Wydawnictwa C.H.Beck ukazał się dwutomowy Komentarz do Konstytucji RP pod redakcją naukową prof. Marka Safjana oraz prof. Leszka Boska. W gronie autorów znalazł się również dr Maciej Dybowski – specjalista SMM LEGAL.
 • W pierwszej połowie roku ukazał się też duży komentarz Becka do Kodeksu Cywilnego, gdzie wśród autorów są prawnicy naszej kancelarii: M. Mataczyński, T. Sójka, M. Orlicki, A. Raczyński, M. Saczywko,  J. Stranz, R. Szyszko.
 • Jesienią na rynku literatury prawniczej ukazała publikacja pt. „Ustawa o kontroli niektórych inwestycji. Komentarz” pod redakcją prof. UAM dra hab. Macieja Mataczyńskiego – Partnera Zarządzającego SMM Legal. Opracowanie to pierwsze na rynku wydawniczym wydanie komentarza do ustawy o kontroli niektórych inwestycji.
 • Jesienią nakładem Wolters Kluwer ukazała się pozycja pod red. naukową partnera zarządzającego SMM Legal prof. UAM dra hab. Tomasza Sójki pt. "Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym". Publikacja ta skierowana jest przede wszystkim do firm inwestycyjnych oraz inwestorów. Bardzo wnikliwie traktuje o ochronie inwestorów, zwłaszcza tych nieprofesjonalnych, korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym w świetle przepisów zarówno prawa polskiego jak i europejskiego. W gronie autorów oprócz prof. Sójki znajdziemy też dwóch kolejnych partnerów SMM Legal: prof. UAM dra hab. Macieja Mataczyńskiego oraz dra hab. Rafała Sikorskiego. Zapraszamy do lektury.
 • W ostatnich dniach roku nakładem wydawnictwa CH Beck na rynek wszedł Tom 4 cenionej serii System Prawa Handlowego pod red. Prof. Mirosława Steca, w którym autorem działu poświęconego obligacjom jest partner zarządzający SMM Legal prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka.

 

Ważne konferencje naukowe z udziałem prawników SMM Legal:

 • W kwietniu od 21 do 24 odbyła się międzynarodowa konferencja GGI naszego stowarzyszenia prawników międzynarodowych, którego SMM LEGAL jest jedynym członkiem w Polsce. Nasza firma była jednym z organizatorów konferencji, która po raz pierwszy w 25 letniej historii GGI miała miejsce w Polsce. W hotelu Intercontinental w Warszawie gościliśmy prawie 250 prawników z 40 państw z całego świata. Gościem honorowym i key note speakerem był premier Włodzimierz Cimoszewicz, który wspólnie z prof. Tomaszem Sójką otworzył konferencję. Ze strony naszej kancelarii wykłady wygłosili prof. Maciej Mataczyński i r.pr. Magdalena Michalska. Konferencja zakończyła się uroczystym przyjęciem na Zamku Królewskim w Warszawie oraz podsumowaniem wygłoszonym przez prof. Macieja Mataczyńskiego. Konferencja  została uznana za duży sukces w ocenie naszych gości.
 • Dr hab. Rafał Sikorski pod koniec marca wziął udział w konferencji organizowanej przez Fordham Intelectual Property Law Institute w Nowym Jorku – Rafał został, jako jedyny ze specjalistów zajmujących się IP w Polsce poproszony o wygłoszenie prelekcji. Doroczna konferencja Fordham jest najbardziej prestiżowym forum w zakresie IP na świecie.
 • 27-28.X.2016 Dr hab. Rafał Sikorski poprowadził panel szkoleniowy dot. roszczeń o zaniechanie naruszeń patentu w ramach prestiżowego międzynarodowego Projektu poświęconego ochronie praw patentowych International Patent Remedies for Complex Products (INPRECOMP) w King’s College w Londynie. To pierwszy z dwóch międzynarodowych warsztatów, w których weźmie udział ponad 20 akademickich ekspertów z 12 krajów Europy, Ameryki i Azji. Kolejny będzie miał miejsce w marcu 2017 r. na Arizona State University. Efektem projektu będzie publikacja naukowa.
 • W dniach 09-10 czerwca br. w Warszawie w siedzibie GPW odbyła się międzynarodowa Konferencja ekspercka „6th CECL Conference Company Law Reform in Central and Eastern Europe” organizowana przez Instytut Allerhanda oraz przez Centre for European Company Law (CECL). Jednym z prelegentów był partner zarządzający SMM Legal – prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka. Konferencja to bardzo istotne, cykliczne wydarzenie eksperckie odnoszące się do szeroko pojętego zagadnienia prawa spółek w Europie. Wystąpienie prof. Sójki w panelu „Golden Shares” dotyczyło zagadnienia „Złotej akcji w prawie polskim”.
 • 2-3.VI.br. w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa dla młodych naukowców pt. „SOCIAL TRANSFORMATIONS IN CONTEMPORARY SOCIETY 2016” dotycząca przemian społecznych we współczesnym społeczeństwie. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Mykolasa Romerisa. W gronie prelegentów znaleźli się też prawnicy SMM LEGAL: r. pr. J. Witkowska oraz T. Lewandowski (oboje są doktorantami UAM). Mec. Witkowska przedstawiła referat pt. Polski Trybunał Konstytucyjny–pozytywny czy negatywny prawodawca? Wystąpienie T. Lewandowskiego dotyczyło dostępu do kultury w pracach Komitetu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych.

 

Indywidualne Sukcesy Prawników SMM Legal:

 • R. pr. Agnieszka Goliszewska uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata w Stanie Nowy Jork w USA.
 • R. pr. Joanna Łabudzka weszła do Zarządu ECTA.
 • R. pr. Patrycja Starczewska reprezentująca klienta kancelarii – jednego z największych polskich operatorów przesyłowych – wygrywa w Sądzie Najwyższym, a orzeczenie SN jest zdaniem sprawozdawcy „czystym cytatem z pisma pełnomocnika”. Serdeczne gratulacje!
 • R. pr. Monika Adamczak zapewniła kompleksową obsługę prawną największego polskiego operatora przesyłowego w zakresie przygotowania dokumentów przetargowych do pierwszego w Polsce postępowania prowadzonego w ramach partnerstwa innowacyjnego.
 • Adw. Agnieszka Bartosiewicz i r. pr. Tomasz Jaranowski  podjęli wyzwanie secondmentu w firmach Mennica SA i Netia SA z sukcesem wspierając osoby zarządzające tymi działami.
 • Kancelaria planuje otwarcie w 2017 roku trzeciego biura z siedzibą we Wrocławiu. Szefem biura będzie doświadczony wrocławski prawnik, mający status partnera zarządzającego biurem we Wrocławiu. Osoba ta pełniła funkcję jednego z kluczowych prawników w wiodącej wrocławskiej kancelarii prawnej.
 • Kancelaria planuje ważną akwizycję mającą na celu dalszy rozwój jej działu prawa energetycznego.

 

Z ważnych transakcji z udziałem SMM Legal:

Wartość transakcji w których doradzała SMM w 2016 roku przekroczyła 2,5 mld PLN.

Kancelaria doradza największym polskim przedsiębiorcom w wiodących dziedzinach gospodarki: energetycznej, ubezpieczeniowej, transportowej / kolejowej. Pracujemy dla podmiotów administracji rządowej i publicznej. Współpracujemy z jedną z najprężniej działających gmin w Polsce. W minionym roku z sukcesem zakończyliśmy wielomiesięczna operacja wsparcia prawnego skomplikowanej transakcji nieruchomościowej. Dr Jędrzej Bujny wraz ze swoim zespołem intensywnie rozwija dział prawa administracyjnego, który w przyszłym roku ma szansę stać się ważnym i perspektywicznym obszarem działania SMM Legal.

 

Rok 2016 był dla SMM Legal rokiem niezwykle udanym. Pełnym emocji i wyzwań, ale ostatecznie rokiem wielkich sukcesów i bardzo dynamicznego wzrostu. Oby 2017 był jeszcze bardziej dynamiczny.

 

Z wyrazami szacunku

Adwokat Przemysław Maciak

Partner Zarządzający SMM Legal

Limitations raise questions. We provide answers.
Share