Sukces Smm Legal I Pkn Orlen. Pozytywna Decyzja Komisji Europejskiej O Fuzji Z Grupą Lotos

– Jednym z kluczowych zadań zespołu doradców było wykazanie, że przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen będzie zgodne z prawem konkurencji – tłumaczy prof. Maciej Mataczyński, Partner Zarządzający SMM Legal. – Dwa lata zajęło nam i Klientowi przekonanie Komisji, że zaproponowane środki zaradcze dają gwarancję przeprowadzenia transakcji w sposób zapewniający właściwą konkurencję na rynku – dodaje.

Proces konsolidacji obu spółek toczy się od połowy 2018 roku. Nasza obsługa prawna w tym czasie obejmowała w szczególności:

  • przeprowadzenie badania due diligence Grupy Lotos,
  • wsparcie PKN Orlen w opracowaniu strategii dotyczącej przejęcia,
  • obsługę postępowania przed Komisją Europejską w zakresie publicznego prawa konkurencji.

Eksperci SMM Legal we współpracy z doradcami prawnymi GIDE, Euclid Law i Geradin Partners oraz konsultantami ekonomicznymi Compass Lexecon wsparli klienta również przy opracowywaniu środków zaradczych zapobiegających negatywnym skutkom planowanej koncentracji.

Po decyzji Komisji Europejskiej skuteczność fuzji zależy teraz od wykonania przez PKN Orlen podjętych zobowiązań. Kancelaria SMM Legal pracuje obecnie nad wdrożeniem zaoferowanych środków zaradczych oraz związaną z tym dokumentacją transakcyjną.

Cały, i nadal trwający, proces tej skomplikowanej fuzji wymagał stworzenie dedykowanego, interdyscyplinarnego zespołu. – W okresach największej intensywności ze strony SMM Legal zaangażowanych było nawet do 30 prawników – wyjaśnia mecenas Mataczyński. – Ta praca obligowała nie tylko do zrozumienia problematyki prawnej, ale też sposobu funkcjonowania biznesu Klienta. Wszystkim, którzy pracowali przy fuzji, jestem bardzo wdzięczny. To nasz wspólny sukces – dodaje.

ZOBACZ WYWIAD Z MEC. MACIEJEM MATACZYŃSKIM:

https://bit.ly/3evsrAb

https://bit.ly/3hl87U7

Limitations raise questions. We provide answers.
Share