Współpraca SMM Legal z producentem systemu zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów Hintbox

W I kwartale 2024 roku spodziewane jest długo wyczekiwane wdrożenie Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Pracodawcy zostaną zobowiązani do ustalenia i obsługi wewnętrznych rozwiązań umożliwiających bezpieczne i poufne zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów (whistleblowing). Procedury te muszą wdrożyć podmioty, na rzecz których wykonuje lub świadczy pracę co najmniej 50 osób (mniejsze podmioty robią to dobrowolnie). Nie ustanowienie lub ustanawianie procedury z istotnym naruszeniem prawa podlega karze grzywny.

Obecna wersja projektu przewiduje, że ustawa o sygnalistach wejdzie w życie po upływie 1 miesiąca od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Pracodawcy będą zobowiązani wdrożyć właściwe kanały zgłoszeń naruszeń prawa w terminie 1 miesiąca od wejścia w życie ustawy.

SMM Legal nawiązała współpracę z lawcode GmbH – renomowanym niemieckim producentem oprogramowania Hintbox do obsługi zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów. Partnerstwo to pozwoli nam jeszcze skuteczniej wspierać naszych Klientów w zapewnieniu transparentności ich działalności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.

Hintbox to nowatorskie narzędzie, które umożliwia organizacjom w ramach wewnętrznej struktury, zarządzanie informacjami i zgłoszeniami dotyczącymi występujących w organizacji nieprawidłowości. System Hintbox gwarantuje zgodność z przepisami RODO – posiada certyfikat ISO 27001. Dane wprowadzane do systemu szyfrowane są w trybie „end-to-end”, a serwery utrzymywane są na terenie UE. System zapewnia także obsługę zgłoszeń anonimowych oraz możliwość komunikacji z anonimowymi sygnalistami. Z systemu Hintbox korzystają użytkownicy w ponad 90 krajach na świecie, z różnych branż, m. in. z sektora publicznego, ochrony zdrowia, czy motoryzacyjnego.

SMM Legal zapewnia opracowanie i wdrożenie procedury zgłaszania nieprawidłowości, szkolenia pracowników i kadry zarządzającej oraz szybką, dyskretną i bezpieczną obsługę prawną zgłoszeń sygnalistów. Jest to kompleksowe rozwiązanie, zapewniające ochronę firmy w każdym aspekcie funkcjonowania systemu zgłaszania naruszeń.

W związku z nawiązaną współpracą z producentami systemu Hintbox, adw. dr Tomasz Lewandowski, specjalizujący się w prawie pracy i ochronie danych osobowych, podkreśla: „Dzięki tej usłudze klienci zyskają przyjazne w obsłudze narzędzie, które będą mogli udostępnić swoim pracownikom, jak również klientom czy kontrahentom. Proponowane przez nas rozwiązanie jest synergią najwyższych standardów bezpieczeństwa informatycznego ze wsparciem prawnym – za każdym razem zgłoszona przez sygnalistę sprawa przekierowywana jest bezpośrednio do prawnika specjalizującego się w dziedzinie objętej zgłoszonym naruszeniem, który nadzoruje i prowadzi działania wyjaśniające.”

Nasza inicjatywa znacząco przyczyni się do podnoszenia standardów zarządzania w organizacjach, bezpieczeństwa i etycznego prowadzenia biznesu oraz pozwoli zrealizować wszystkie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie sygnalistów.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share