KOMENTARZ ADW. PROF. MACIEJA MATACZYŃSKIEGO DLA „PANORAMY” W TVP2 WS. „ZIELONYCH CERTYFIKATÓW”

Kancelaria SMM Legal reprezentuje Spółkę w sprawach o stwierdzenie nieważności umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej na farmach wiatrowych (tzw. zielone certyfikaty). Komentarz adw. prof. Macieja Mataczyńskiego – Partnera Zarządzającego Kancelarii dotyczył podjętych ostatnio przez spółkę ENERGA-Obrót S.A. w związku z tym kroków prawnych. Zwrócił on uwagę, że w czasie zawierania tychże umów ramowych spółka była zamawiającym sektorowym, wobec czego do nabywania praw majątkowych z zielonych certyfikatów należało stosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

_x000D_
_x000D_

Zapraszamy do obejrzenia całego materiału:http://panorama.tvp.pl/33963294/dzikie-zielone-certyfikaty

_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share