Prof. Rafał Sikorski I Dział IP SMM Legal Na Konferencji Prawo Własności Intelektualnej – Konkurencja – Nowe Technologie

Konferencja była współorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji, którego prezesem jest prof. Sikorski. Przedmiotem obrad były zagadnienia z dziedziny prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, jak również problemy związane z rozwojem nowych technologii i ich wpływ na prawo własności intelektualnej. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki oraz praktycy. Prof. Sikorski wygłosił referat na temat licencjonowania patentów na warunkach FRAND w kontekście aktualnego rozwoju technologii 5G. W konferencji udział wzięli również członkowie zespołu prawa własności intelektualnej i konkurencji SMM Legal.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share