Dr Hab. Rafał Sikorski Na Xxxvi Międzynarodowym Kongresie Naukowym Atrip W Nowej Zelandii

Prelekcja odbywa się w ramach XXXVI corocznego międzynarodowego kongresu naukowego organizowanego przez ATRIP tj. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Wykładowców i Badaczy Prawa Własności Intelektualnej. Dr Sikorski kolejny raz znalazł się w prestiżowym międzynarodowym gronie najlepszych specjalistów w tej dziedzinie prawa. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "The Object and Purpose of Intellectual Property" i w dniach 23-26 października 2017 r. gości w murach Victoria University of Wellington w Nowej Zelandii. Przypomnijmy, że ubiegłoroczna jubileuszowa edycja – również z udziałem dr. Sikorskiego miała miejsce w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share