Nowy Partner Zarządzający SMM Legal – R. Pr. Aleksander Czech

Mec. Czech specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym zagadnień związanych z ich restrukturyzacją, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń, przekształceń i podziałów spółek. Wśród jego licznych sukcesów zawodowych wyróżnić należy m.in. w 2018 r. kierowanie zespołem przygotowującym raport due dilligence LOTOS-u w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad Grupą LOTOS S.A. To największa tego typu transakcja na polskim rynku, w dodatku bez precedensu. Do tego mec. Aleksander Czech odpowiada za przejęcie i restrukturyzację całościowej obsługi prawnej jednego z największych poznańskich przedsiębiorców. W 2016 r. miał udział w wynegocjowaniu historycznej transakcji nieruchomościowej jednego z naszych klientów o wartości przekraczającej 100 mln PLN.

Mec. Aleksander Czech jest niezwykle cenionym przez klientów doradcą prawnym. Legendarnie pracowity i skrupulatny, budzi szacunek i sympatię zarówno wśród klientów jak i współpracowników. Młodsi prawnicy doceniają jego wsparcie i chętnie korzystają z jego mentoringu. Wraz z objęciem nowej funkcji przejmie równocześnie odpowiedzialność za warszawskie biuro SMM LEGAL, odciążając w tym dotychczasowego partnera zarządzającego. Prof. Macieja Mataczyńskiego, który dzięki temu będzie koncentrował się na projektach strategicznych kancelarii, w szczególności bezprecedensowemu połączeniu PKN ORLEN i LOTOS.

Serdecznie gratulujemy!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share