Oficjalne połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS. Po ponad 4 latach fuzja zakończona.

1 sierpnia 2022 roku PKN ORLEN oficjalnie przejął Grupę LOTOS na skutek wpisu połączenia do rejestru. – Bez wątpienia to najtrudniejszy projekt realizowany przez naszą kancelarię. Jego pozytywny finał jest dla nas wielkim powodem do dumy – mówi Partner Zarządzający prof. Maciej Mataczyński. Łączna kapitalizacja obu spółek to ponad 47 miliardów złotych.

Na ostatnim etapie nasze prawne wsparcie dla Klienta polegało przede wszystkim na:

  • Opracowaniu obszernej dokumentacji związanej z połączeniem, w tym planu połączenia.
  • Wsparciu w przeprowadzeniu procesu, w tym w zakresie podejmowanych czynności korporacyjnych oraz wykonywania obowiązków informacyjnych w związku połączeniem.
  • Reprezentowaniu Klienta w postępowaniu o wpis połączenia do rejestru.
  • Wsparciu w negocjacjach ze Skarbem Państwa w zakresie zawartego z PKN ORLEN porozumienia.

Zakończonym właśnie etapem projektu zarządzali Partner Zarządzający prof. Maciej Mataczyński oraz Partner mec. Tomasz Jaranowski. W zespole projektowym byli także: Jan Stranz, Izabela Jackowska, Maksymilian Saczywko oraz Magdalena Cisowska.

Projektem połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS nasza kancelaria zajmuje się od ponad 4,5 roku. Na wcześniejszym etapie realizacji projektu wspieraliśmy Klienta m.in. w trwającym ponad 2 lata postępowaniu przed Komisją Europejską oraz uzyskaniu jej zgody na fuzję, opracowaniu środków zaradczych, negocjacjach z nabywcami tych środków zaradczych ukierunkowanych na zawarcie wymaganych umów oraz postępowaniu przed Komisją Europejską w przedmiocie zatwierdzenia tych nabywców i zawartych z nimi umów.

– Ta fuzja wymagała od nas niezwykle dobrej organizacji pracy i wielu niestandardowych rozwiązań, których nikt wcześniej w Polsce nie stosował. Bardzo dziękuję każdej osobie, która była zaangażowana w jakikolwiek etap tej złożonej i długiej transakcji. Udało się dzięki pracy ponad 30-osobowego zespołu skoncentrowanego na jasnym celu – podsumował prof. Maciej Mataczyński.

Kolejne kroki

Choć połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS to już fakt, przed naszym Klientem stoi jeszcze ostatnie zadanie – wykonanie umów warunkowych zawartych z nabywcami środków zaradczych. O wszystkich zobowiązaniach przeczytasz tutaj.

– Choć najważniejszy etap fuzji został zakończony, my także mamy przed sobą kilka wyzwań prawnych. W kolejnym kroku pomożemy Klientowi wdrożyć w życie środki zaradcze, których wypracowaniem nasza kancelaria zajmowała się na poprzednim etapie – kończy współzarządzający projektem mec. Tomasz Jaranowski.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share