Konkurs Arbitrażowy Lewiatan 2018

Konkurs Konfederacji Lewiatan jest największym w Polsce konkursem typu moot court adresowanym do aplikantów adwokackich i radcowskich. Oparty jest o formułę moot court, w której uczestnicy wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, samodzielnie opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony podczas symulacji rozpraw. Tegoroczny konkurs obejmował dwa etapy: etap pisemny, polegający na przygotowaniu pozwu i odpowiedzi na pozew w marcu i kwietniu 2018 r., oraz etap ustny w dniach 7-8 czerwca, w postaci symulacji rozpraw przed arbitrami. Wojciech Jan Rzepiński razem z pozostałymi członkami drużyny KAL4 osiągnęli sukces w postaci nagrody za trzecie miejsce w kwalifikacji ustnej. Gratulujemy!

Wyniki konkursu można znaleźć na stronie organizatora: https://www.sadarbitrazowy.org.pl/konkurs-arbitrazowy-lewiatan-2018

Limitations raise questions. We provide answers.
Share