Prawnicy SMM Legal W Gronie Prelegentów Iii Konferencji Gwor

Konferencja GWOR to jedno z największych w Polsce wydarzeń gromadzących osoby zainteresowane tematyką zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in. przedstawiciele branży wodno-kanalizacyjnej, zarządcy dróg oraz przedstawiciele samorządu, a także naukowcy i eksperci z dziedziny prawa oraz ekonomii. Warto zauważyć, że Konferencję poprzedziły prawno-ekonomiczne warsztaty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów pobierania opłat za gospodarowanie wód opadowych i roztopowych, które w zakresie części prawnej poprowadził dr Jędrzej Bujny.

Pierwszego dnia Konferencji swoją prelekcję zaprezentował Mikołaj Maśliński, który podjął próbę odpowiedzi na pytanie jak w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych zapewnić długoletnie finansowanie systemu kanalizacji deszczowej. Drugiego dnia Konferencji wykład miała Emilia Topolnicka, która omówiła potencjalne możliwości walki z nielegalnymi przyłączeniami do sieci deszczowej.

Szczegółowa relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie Organizatora:

https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/2/53544,gospodarowanie-deszczowka-w-obliczu-nowego-prawa-wodnego

Zapraszamy również do obejrzenia mini fotorelacji z wydarzenia.

Zdjęcia fot. dzięki uprzejmości Quality Studio dla www.inzynieria.com
Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/fotogalerie/branzy/fotogaleria/2/1438,za-nami-iii-konferencja-gospodarowanie-wodami-opadowymi-i-roztopowymi © inzynieria.com

Limitations raise questions. We provide answers.
Share