Prof. Uam Dr Hab. Rafał Sikorski Na Corocznym Kongresie Naukowym Atrip W Helsinkach

Podobnie jak w latach ubiegłych w międzynarodowym gronie ekspertów znalazł się Partner SMM LEGAL – prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski kierujący Zespołem Prawa Własności Intelektualnej Kancelarii. Podczas wydarzenia wystąpił z wykładem „The meaning of “fair and reasonable” in the context of FRAND commitment” poświęconym zobowiązaniom FRAND do licencjonowania patentów istotnych dla stosowania standardów technologicznych.

Kongres ATRIP to doniosłe multinarodowe naukowe wydarzenie w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Co roku gości w innej części świata. W latach ubiegłych były to m.in. Polska i Nowa Zelandia. Przyszłoroczna edycja ma mieć miejsce w Nashville – Tennessee (USA).

Wszystkie materiały poświęcone tegorocznemu wydarzeniu można znaleźć pod tym adresem: https://atriphelsinki2018.com/

Limitations raise questions. We provide answers.
Share