Pkn Orlen S.A. Przejmuje Kontrolę Kapitałową Nad Energa S.A. Przy Naszym Wsparciu

– To transakcja, która zapisze się w historii polskiej gospodarki i będzie pierwszym istotnym krokiem do odnowy polskiej energetyki – mówi prof. Maciej Mataczyński, Partner Zarządzający SMM Legal. – Z satysfakcją udowadniamy, że przy naszym wsparciu klienci mogą bezpiecznie realizować swoje cele strategiczne na naprawdę dużą skalę – dodaje.

Skarb Państwa, odpowiadając na wezwanie PKN ORLEN S.A., złożył zapis na akcje ENERGA S.A. Ponieważ posiadał większościowy pakiet akcji ENERGA S.A. to spełnione zostały warunki formalne, aby doszło do przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką. PKN ORLEN S.A. przejmie również akcje pozostałych akcjonariuszy ENERGA S.A., którzy postanowili je sprzedać w ramach wezwania. Formalne nabycie akcji i rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Kluczowym wyzwaniem w całym procesie transakcyjnym było uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na koncentrację.

– Rolą naszego zespołu było wykazanie, że zaproponowany model przejęcia będzie zgodny z prawem konkurencji – wyjaśnia dr Miłosz Malaga, odpowiedzialny za wsparcie prawne SMM Legal w tym obszarze. – Było to szczególnie istotne z uwagi na dotychczasowe zaangażowanie PKN ORLEN S.A. na rynkach energetycznych oraz relacje wertykalne występujące między stronami transakcji – uzupełnia.

Prawnicy SMM Legal zapewniali wsparcie PKN ORLEN S.A. w całym procesie transakcyjnym począwszy od formalnego przygotowania i następnie modyfikowania treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A., aż po wsparcie klienta w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych. W tym obszarze prace koordynował mecenas Tomasz Jaranowski.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share