Ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie naszego Klienta.

28 marca 2023 r. Sąd Najwyższy uchylił prawomocny wyrok i przekazał do ponownego rozpoznania sprawę, z którą trafił do nas klient już po częściowym odbyciu kary pozbawienia wolności. To doniosły fakt, ponieważ klient na powrót odzyskał status osoby niekaranej. Takie rozstrzygnięcie zdarza się niezwykle rzadko. To kolejny sukces zespołu prawa karnego SMM Legal pod kierunkiem adwokata Krzysztofa Urbańczaka.

Klientowi, który był przedsiębiorcą, zarzucono oszustwa oraz  działanie na szkodę wierzycieli związane z rzekomym  wyprowadzeniem majątku ze spółki. Do naszej kancelarii klient trafił już po prawomocnym skazaniu i odbyciu części kary. W międzyczasie w sprawie pojawiły się jednak nowe dowody i fakty, które wskazują, że nie popełnił czynów, za które został skazany.

– Taka okoliczność była podstawą, by wykorzystać nadzwyczajny środek jakim jest skierowanie do Sądu Najwyższego wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wobec ujawnienia się nowych dowodów i faktów – wyjaśnia adwokat Krzysztof Urbańczak. – Przygotowaliśmy go wspólnie z r.pr. Lidią Ignaczak i złożyliśmy w imieniu klienta – dodaje.

Sąd Najwyższy podzielił argumenty przedstawione we wniosku i uchylając prawomocny wyrok przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd  apelacyjny.

– To nie jest jeszcze finał tej sprawy – mówi r.pr. Lidia Ignaczak. – Niemniej Sąd Najwyższy uchylając prawomocny wyrok musiał wziąć pod uwagę możliwość zaistnienia pomyłki sądowej i skazania osoby niewinnej – tłumaczy.

– Dla klienta ważne jest przede wszystkim, że z punktu widzenia prawa z osoby karanej na powrót stał się osobą formalnie niekaraną – wskazuje dodatkowo mecenas Krzysztof Urbańczak.

Sprawa wraca teraz do ponownego rozpoznania przez sąd apelacyjny.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share