Dr Agnieszka Sztoldman Dołącza Do Departamentu Własności Intelektualnej Smm Legal

Mec. Agnieszka Sztoldman jest prawnikiem procesowym z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów oraz doradztwie z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i prawa gospodarczego. Od 2011 r. wspiera klientów wiodących kancelarii polskich oraz międzynarodowych w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest specjalistką we własności intelektualnej i w kwestiach regulacyjnych w sektorze farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Doradza też w zagadnieniach związanych z reklamą produktów leczniczych oraz suplementów diety, obrotem produktami leczniczymi, refundacją oraz produktami granicznymi. Jej doświadczenie obejmuje pracę z klientami z branż: farmaceutycznej, chemicznej, TMT, FMCG, retail oraz energetycznej.

Dr Agnieszka Sztoldman jest autorką ponad 50 publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego w tym pierwszej w Europie monografii w całości analizującej wyjątek Bolara w prawie patentowym. Jest absolwentką prawa oraz doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego (styczeń 2017 r.). Wykłada prawo własności intelektualnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.

Dr hab. Rafał Sikorski LL.M., prof. UAM, adwokat, Senior Partner kierujący Departamentem własności intelektualnej SMM Legal: „Agnieszka Sztoldman od kilku lat łączy z sukcesami praktykę i działalność naukową. Zajmuje się prawem patentowym na wysokim poziomie i jest świetną cywilistką.”

Partner Zarządzający SMM Legal, adwokat Przemysław Maciak: „Cieszymy się z pozyskania tak wartościowego i znanego na rynku prawnika. Transfer pani Mecenas Sztoldman z jednej z największych światowych kancelarii jest w naszym odczuciu żywym dowodem na to że hasło SMM Legal „Najlepsi pracują dla nas ponieważ my pracujemy dla najlepszych” nie jest tylko sloganem marketingowym.”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share