Nasi Prawnicy Autorami Ważnego Komentarza Dla Branży Finansowej

Komentarz “Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” został przygotowany z myślą o pracownikach instytucji zobowiązanych do stosowania komentowanej ustawy z 1.03.2018 r. Pomoże czytelnikom m.in. identyfikować i oceniać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz nimi zarządzać.

– W pracy nad komentarzem naszym założeniem było jak najlepsze wykorzystanie praktycznej wiedzy uznanych autorów – mówi Wojciech Kapica, redaktor naukowy publikacji. –  Udało nam się zebrać unikalne grono eksperckie doskonale znające sektor bankowy i maklerski z doświadczeniem pracy w organach nadzoru – dodaje.

Wydawcą komentarza jest Wolters Kluwer. Publikacja trafiła właśnie do przedsprzedaży. W druku ma się ukazać 18 grudnia 2019 r.

To kolejna poważna pozycja naukowa poświęcona przeciwdziałaniu praniu pieniędzy redagowana naukowo przez Wojciecha Kapicę. W listopadzie 2018 r. ukazał się „Przewodnik do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” (wyd. Wolters Kluwer), bardzo entuzjastycznie przyjęty przez rynek – cały nakład wyczerpał się w przedsprzedaży. W przygotowaniu kolejne publikacje pod jego redakcją i w współautorstwie m.in. „Skuteczny system compliance. Przewodnik praktyczny” (Wolters Kluwer planowane wydanie w 2020 r.).

Limitations raise questions. We provide answers.
Share