Siódma Ugoda Energa – Obrót S.A. Z Farmami Wiatrowymi Przy Wsparciu Prawnym Smm Legal

Strony ugody postanowiły także, że nie będą kontynuować współpracy na podstawie umów zakwestionowanych przez Energa-Obrót S.A.

– To bardzo dobra wiadomość dla naszego klienta – komentuje dr Paweł Łącki współkierujący praktyką prawa energetycznego SMM Legal. – Z naszym wsparciem Energa – Obrót S.A. zakończyła w sposób polubowny spory dot. obiektów stanowiących już ponad połowę (57,5%) łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych – wyjaśnia.

– Nie wykluczamy możliwości zawarcia następnych ugód – dodaje mec. Patrycja Starczewska z departamentu procesowego. – Każdy przypadek analizujemy indywidualnie, wybierając najlepsze rozwiązania dla klienta – mówi.

SMM Legal zapewnia wsparcie prawne w całym procesie związanym z nieważnością ramowych umów sprzedaży. Informowaliśmy o tym od samego początku współpracy.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share