Wsparcie Smm Legal W Toku Pierwszego Polskiego Postępowania W Ramach Partnerstwa Innowacyjnego

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb udzielania zamówień publicznych, który umożliwia szeroko rozumianemu sektorowi publicznemu partycypowanie w badaniach prowadzących do powstania prototypowych rozwiązań. Jego specyfika polega na tym, że zamawiający angażuje się finansowo w badania ograniczając ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia.

Więcej informacji pod wskazanym adresem:http://www.cire.pl/item,138702,1,0,0,0,0,0,enea-operator-jako-pierwsza-skorzysta-z-partnerstwa-innowacyjnego.html

Limitations raise questions. We provide answers.
Share