BIBLIOTEKA KÓRNICKA POLSKA AKADEMIA NAUK

Dział Prawa Własności Intelektualnej SMM Legal kierowany przez prof. UAM dra hab. Rafała Sikorskiego doradza Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk w przedmiocie prawnoautorskich aspektów opublikowania zbioru wspomnień o powstaniu wielkopolskim. Zbiór zostanie opatrzony wstępem Prezydenta Andrzeja Dudy oraz opublikowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Publikacja ma ukazać się w związku ze stuleciem wybuchu powstania wielkopolskiego.

_x005F_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share