Nowy Doktor Nauk Prawnych W Gronie Prawników Smm Legal

13 grudnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z sukcesem obronił pracę doktorską pod tytułem „Środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie w rozumieniu art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”. Promotorem pracy jest Partner Zarządzający SMM Legal prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński. Pracę recenzowali wybitni przedstawiciele polskiej doktryny: prof. Maciej Szpunar, który jest rzecznikiem generalnym w Trybunale Sprawiedliwości oraz prof. Dawid Miąsik – sędzia Sądu Najwyższego.

Gratulujemy!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share