PROF. MACIEJ MATACZYŃSKI W DZIENNIKU „RZECZPOSPOLITA” O SKUTKACH OSTATNICH DZIAŁAŃ ENERGA-OBRÓT S.A. DLA SEKTORA FINANSOWEGO

Kancelaria SMM Legal reprezentuje Spółkę w sprawach o stwierdzenie nieważności umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej na farmach wiatrowych (tzw. zielone certyfikaty). W postępowaniach sądowych z powództwa ENERGA-OBRÓT S.A. pozywane są również banki, w związku z dokonanymi cesjami wierzytelności z tych umów (jest to wymóg wynikający z przepisów procedury cywilnej). Adw. prof. Maciej Mataczyński w udzielonym wywiadzie zwrócił uwagę, że stwierdzenie nieważności umowy między Spółką a producentem OZE nie ma bezpośredniego wpływu na nieważność umowy kredytowej. W ocenie Partnera Zarządzającego SMM Legal jest to jednak zdarzenie, które banki będą musiały wziąć pod uwagę oraz oszacować ryzyka z nim związane.

_x000D_
_x000D_

Zapraszamy do zapoznania się z całym wywiadem: http://www.rp.pl/Wywiady/309129849-Maciej-Mataczynski-Banki-musza-oszacowac-ryzyka.html#ap-1

_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share