Sukces Naszego Prawnika. Jan Stranz Uzyskał Stopień Doktora Nauk Prawnych

Dr Jan Stranz z SMM Legal związany jest od 2014 r. Specjalizuje się w prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, kontraktów gospodarczych, a także prawa rynku kapitałowego. Temat jego pracy naukowej poświęcony był ochronie udziałowców mniejszościowych przed negatywnymi skutkami umów między spółką kapitałową a podmiotami powiązanymi. Jej promotor to jeden z założycieli SMM Legal prof. Tomasz Sójka.

Recenzenci podkreślali zarówno imponującą wiedzę autora oraz jego znajomość poruszanej w pracy problematyki, jak również jej bardzo pragmatyczny wymiar.

– Przygotowując rozprawę doktorską, korzystałem z doświadczeń praktycznych zdobytych podczas wielu lat pracy w SMM Legal – mówi dr Jan Stranz. – Z drugiej strony wiedzę zdobytą w czasie badań naukowych na bieżąco wykorzystuję w pracy na rzecz klientów i kancelarii – dodaje.

Sama obrona cieszyła się sporym zainteresowaniem nie tylko z uwagi na jej merytoryczny przedmiot. Smaku dodał fakt, że była to pierwsza obrona doktoratu na Wydziale Prawa i Administracji UAM, która z uwagi na warunki pandemiczne odbyła się w formule zdalnej.

– Doceniamy konsekwencję, z jaką Jan Stranz przez wszystkie lata współpracy z SMM Legal rozwija swoją karierę naukową – mówi Przemysław Maciak, Partner zarządzający kancelarii. – Jesteśmy dumni z jego sukcesu, a opinie recenzentów naukowych jego pracy tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że warto wspierać młodych prawników w budowaniu własnej renomy pod szyldem SMM Legal – dodaje.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share