Aleksander Czech

Aleksander Czech. Radca Prawny. Partner Zarządzający.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
W ramach departamentu prawa korporacyjnego kieruje zespołem restrukturyzacji przedsiębiorstw, który z sukcesem realizował m.in. procesy restrukturyzacji obszaru sprzedaży czołowego europejskiego przewoźnika kolejowego, połączenie podmiotów będących operatorem terminali kontenerowych i zajmujących się spedycją kolejową, przekształcenie znaczącego producenta oświetlenia oraz dostawcy opakowań.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym zagadnień związanych z ich restrukturyzacją, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń, przekształceń i podziałów spółek. Jest współautorem optymalnych modeli organizacyjnych wiodących przedstawicieli branży transportowej i rolniczej.
Brał udział w licznych projektach optymalizacji podatkowej realizowanych przez liderów branży spożywczej, FMCG, motoryzacyjnej, chemicznej i rolniczej.
Posiada bogate doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w tym o zasięgu międzynarodowym, w branży motoryzacyjnej, producentów opakowań, FMCG i rolniczej.
Jest ekspertem w dziedzinie inwestycji green field.
Doradza jednemu z największych polskich banków w zakresie restrukturyzacji aktywów, umów z zakresu IT oraz zbycia akcji w międzynarodowej organizacji emitującej karty płatnicze.
Jest autorem artykułów prasowych dotyczących postępowania cywilnego oraz prelegentem na szkoleniach obejmujących problematykę sporów zbiorowych.

Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim.