Damian Michalski

Damian Michalski. Associate.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia licencjackie z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w poznańskich kancelariach, a także dziale prawnym międzynarodowej spółki, w której świadczył usługi na rzecz wiodących w kraju instytucji finansowych, a także podmiotów z branży e-commerce, m.in. z zakresu obsługi postępowań cywilnych, a także projektowania, wdrażania i nadzorowana procesów windykacji wierzytelności masowych.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, w tym prawa spółek handlowych, a także postępowania cywilnego. Autor pracy magisterskiej poświęconej tematyce akcji jako dokumentu.

Posługuje się biegle językiem angielskim.