Damian
Michalski

Radca prawny.
Senior Associate.

Damian Michalski

Radca prawny.
Senior Associate.

damian.michalski@smmlegal.pl

Specjalizacje

ochrona danych osobowych

prawo cywilne

prawo procesowe cywilne

prawo spółek handlowych

Wykształcenie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

ochrona danych osobowych

prawo cywilne

prawo procesowe cywilne

prawo spółek handlowych

Profil

Członek zespołu procesowego kancelarii. Specjalizuje się w sporach sądowych oraz w prawie cywilnym i handlowym. Reprezentuje klientów SMM Legal w sporach sądowych.

Doświadczenie

Reprezentuje klientów w sporach budowlanych, w procesach odszkodowawczych, sporach powstałych na tle niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także w sporach korporacyjnych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu.

Uczestniczył w precedensowych postępowaniach sądowych i arbitrażowych pomiędzy przedsiębiorcami energetycznymi na tle umów dotyczących tzw. zielonych certyfikatów. Prowadził też kilkadziesiąt spraw dotyczących służebności gruntowych i służebności przesyłu na rzecz jednego z wiodących podmiotów energetycznych w Polsce.

Brał udział w budowaniu procesów windykacji wierzytelności masowych dla wiodących krajowych instytucji finansowych, również wobec konsumentów. Przeprowadził kilkanaście wdrożeń RODO dla podmiotów z różnych branż.

28.03.2024

Międzynarodowy ranking The LEGAL 500 EMEA 2024 wyróżnia kancelarię i jej ekspertów

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share