dr Jan Stranz

dr Jan Stranz. Radca Prawny. Senior Associate.

Doktor nauk prawnych. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, kontraktów gospodarczych, a także prawa rynku kapitałowego. Brał udział w licznych projektach restrukturyzacyjnych oraz audytach prawnych. Posiada doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć oraz połączeń, przekształceń i podziałów spółek i przedsiębiorstw. W swojej dotychczasowej karierze świadczył usługi doradztwa w obszarach corporate governance, nadzoru właścicielskiego i relacji inwestorskich m.in. na rzecz banków, podmiotów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a także największych spółek notowanych na GPW.

Autor publikacji naukowych, w tym komentarza do przepisów kodeksu cywilnego. Obronił rozprawę doktorską z zakresu problematyki ładu korporacyjnego, ochrony wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych, a także zgrupowań spółek i relacji wewnątrzgrupowych.

W pracy posługuje się językiem angielskim, zna także język niemiecki.