dr Jan
Stranz

Radca prawny.
Senior Associate.

dr Jan Stranz

Radca prawny.
Senior Associate.

jan.stranz@smmlegal.pl

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo handlowe

prawo spółek

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo handlowe

prawo spółek

Profil

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze klientów korporacyjnych. Doradza w zakresie prawa handlowego, cywilnego i rynku kapitałowego.

Doświadczenie

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, restrukturyzacji przedsiębiorstw, negocjowaniu umów oraz obsłudze korporacyjnej. Brał udział w licznych projektach restrukturyzacyjnych oraz audytach prawnych.

W swojej dotychczasowej karierze świadczył usługi doradztwa w obszarach corporate governance, nadzoru właścicielskiego i relacji inwestorskich na rzecz banków, międzynarodowych korporacji, podmiotów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, a także największych spółek notowanych na GPW.

Autor kilkunastu publikacji naukowych, w tym komentarza do przepisów kodeksu cywilnego. Obronił rozprawę doktorską z zakresu problematyki ładu korporacyjnego, ochrony wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych, a także zgrupowań spółek i relacji wewnątrzgrupowych.

05.01.2024

Wsparcie SGB-Bank S.A. w pierwszym w Polsce wdrożeniu nowego instrumentu kapitałowego AT1 i uzyskaniu zgody KNF

14.11.2023

Śniadanie biznesowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share