Łukasz Dutkowski

Łukasz Dutkowski. Associate.

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2018 roku aplikant adwokacki.

Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w trakcie studiów, pracując w kancelarii świadczącej kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. W codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji, a także prawa zobowiązań.

Jego zainteresowania obejmują prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych oraz prawa autorskiego.

Biegle zna język angielski oraz posługuje się językiem rosyjskim.