Łukasz
Dutkowski

Adwokat.
Senior Associate.

Łukasz Dutkowski

Adwokat.
Senior Associate.

lukasz.dutkowski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo konsumenckie

prawo własności intelektualnej

prywatne prawo konkurencji

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Wielkopolska Izba Adwokacka

Języki

angielski, rosyjski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo konsumenckie

prawo własności intelektualnej

prywatne prawo konkurencji

Profil

Członek departamentu prawa własności intelektualnej od 2017 r. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi prawa własności intelektualnej, prywatnego prawa konkurencji oraz prawa zobowiązań.

Doświadczenie

W obszarze swojej specjalizacji reprezentuje klientów kancelarii w licznych postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Uczestniczy również w projektach z zakresu prawa własności intelektualnej. Pomaga przedsiębiorcom efektywnie chronić i zarządzać prawami własności intelektualnej. Przygotowuje i opiniuje umowy, przeprowadza badania due dilligence, doradza w zakresie rejestracji znaków towarowych.

Wykorzystując doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji, doradzał w tworzeniu panelu arbitrażowego dla wiodącego podmiotu z branży targowej.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share