Łukasz
Dutkowski

Adwokat.
Senior Associate.

Łukasz Dutkowski

Adwokat.
Senior Associate.

lukasz.dutkowski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo energetyczne

prawo konsumenckie

prawo własności intelektualnej

prywatne prawo konkurencji

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Wielkopolska Izba Adwokacka

Języki

angielski, rosyjski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo energetyczne

prawo konsumenckie

prawo własności intelektualnej

prywatne prawo konkurencji

Profil

Współpracuje z Kancelarią od 2017 r. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi prawa własności intelektualnej, prywatnego prawa konkurencji, prawa zobowiązań, jak również prawa energetycznego.

Doświadczenie

W obszarze swojej specjalizacji reprezentuje klientów kancelarii w licznych postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Doradzał w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony. Uczestniczył w przygotowywaniu pierwszej w Polsce procedury rozstrzygania sporów dotyczących własności intelektualnej dla wiodącego podmiotu z branży targowej.

Pracował przy licznych projektach fuzji i przejęć oraz obejmujących zorganizowane części przedsiębiorstwa, przeprowadzanych dla największych w Polsce podmiotów z sektora energetycznego.

Realizował szereg projektów energetycznych, dotyczących m.in. Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz świadectw pochodzenia

Limitations raise questions. We provide answers.
Share