Monika Adamczak

Monika Adamczak. Radca Prawny. Partner.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, specjalista z zakresu zamówień publicznych oraz prawa gospodarczego.

Od 2008 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych w tym zamówień sektorowych oraz problematyką partnerstwa publiczno - prywatnego w ramach obsługi dużych projektów infrastrukturalnych takich jak budowa stadionów, autostrad, rozbudowa lotnisk, realizacja projektów energetycznych. Swoje kilkuletnie doświadczenie w tej dziedzinie zdobyła dzięki kompleksowej obsłudze zarówno wykonawców jak i zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Autorka licznych publikacji w miesięcznikach Przetargi Publiczne i Zamówienia Publiczne. Doradca, realizatorka szkoleń związanych z problematyką zamówień publicznych.