Monika
Adamczak

Radca prawny.
Partner.

Monika Adamczak

Radca prawny.
Partner.

monika.adamczak@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo gospodarcze

prawo zamówień publicznych

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo gospodarcze

prawo zamówień publicznych

Profil

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu prawa zamówień publicznych. Zajmuje się zamówieniami sektorowymi, partnerstwem publiczno-prawnym i umowami koncesji.

Doświadczenie

Obsługiwała duże i złożone projekty infrastrukturalne takie jak budowa elektrowni, autostrad, rozbudowa lotnisk czy realizacja inwestycji związanych z ochroną środowiska. Obsługiwała kluczowe inwestycje dot. przygotowania EURO 2012 w Polsce (np. postępowania na budowę/rozbudowę stadionów piłkarskich w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie).

Doradzała w pionierskich sprawach: w pierwszym w Europie postępowaniu realizowanym w trybie partnerstwa innowacyjnego oraz przy opracowaniu dokumentacji pierwszego w Europie postępowania na wybór wykonawcy – podmiotu zarządzającego Fund of Funds (wehikułu finansowego umożliwiającego lokowanie środków unijnych w fundusze inwestycyjne venture capital i corporate venture capital).

Obsługiwała kilkadziesiąt sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym. Świadczyła pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych na rzecz zamawiających i wykonawców.

Zdobywczyni 2. miejsca w konkursie European Innovation Procurement Awards EUIPA 2021 organizowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji. Współtworzonym przez nią projektem był elastyczny model prawny służący do realizacji zamówień publicznych na zielone innowacje.

 

Monika Adamczak

28.03.2024

Międzynarodowy ranking The LEGAL 500 EMEA 2024 wyróżnia kancelarię i jej ekspertów

25.11.2021

Mateusz Stańczyk i Monika Adamczak finalistami EUIPA 2021

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share