Monika
Adamczak

Radca prawny.
Partner.

Monika Adamczak

Radca prawny.
Partner.

monika.adamczak@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo gospodarcze

prawo zamówień publicznych

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo gospodarcze

prawo zamówień publicznych

Profil

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu prawa zamówień publicznych. Zajmuje się zamówieniami sektorowymi, partnerstwem publiczno-prawnym i umowami koncesji.

Doświadczenie

Obsługiwała duże i złożone projekty infrastrukturalne takie jak budowa elektrowni, autostrad, rozbudowa lotnisk czy realizacja inwestycji związanych z ochroną środowiska. Obsługiwała kluczowe inwestycje dot. przygotowania EURO 2012 w Polsce (np. postępowania na budowę/rozbudowę stadionów piłkarskich w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie).

Doradzała w pionierskich sprawach: w pierwszym w Europie postępowaniu realizowanym w trybie partnerstwa innowacyjnego oraz przy opracowaniu dokumentacji pierwszego w Europie postępowania na wybór wykonawcy – podmiotu zarządzającego Fund of Funds (wehikułu finansowego umożliwiającego lokowanie środków unijnych w fundusze inwestycyjne venture capital i corporate venture capital).

Obsługiwała kilkadziesiąt sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym. Świadczyła pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych na rzecz zamawiających i wykonawców.

04.11.2021

Poprawne szacowanie wartości zamówienia w projektach na usługi i dostawy B+R

24.09.2021

Eksperci SMM Legal w półfinale European Innovation Procurement Awards EUIPA 2021

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share