Olga Biernacka

Olga Biernacka. Associate.

Aplikantka Adwokacka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów wyróżniona za pracę pro publico bono w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Napisała pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego zatytułowaną „Problematyka strony podmiotowej czynu zabronionego pod groźbą kary”.

Od stycznia 2015 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Współautorka publikacji o tematyce prawa medycznego i prawa karnego.

Interesuje się przede wszystkim prawem karnym, prawem medycznym oraz ochroną dóbr osobistych, w szczególności praw pracowniczych i praw pacjenta. Posiada doświadczenie w pracy na rzecz klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych  i związków zawodowych.

Posługuje się językiem angielskim.