Olga Biernacka

Olga Biernacka. Adwokat. Senior Associate.

Adwokat. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchaczka Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego i Bioetyki w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Współautorka publikacji o tematyce prawa medycznego i prawa karnego.

Specjalizuje się w prawie karnym. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych, a także sporządzania opinii prawnokarnych na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Posługuje się językiem angielskim.