Olga
Biernacka

Adwokat.
Senior Associate.

Olga Biernacka

Adwokat.
Senior Associate.

olga.biernacka@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo karne

prawo karne gospodarcze

prawo karne medyczne

prawo karne skarbowe

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Wielkopolska Izba Adwokacka

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo karne

prawo karne gospodarcze

prawo karne medyczne

prawo karne skarbowe

Profil

Członkini zespołu prawa karnego SMM Legal. Ekspertka w zakresie prawa karnego i medycznego. Reprezentuje klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze przed sądami, organami ścigania i organami odpowiedzialności zawodowej jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych.

Doświadczenie

Związana z SMM Legal od 2016 roku. Współprowadziła szereg skomplikowanych procesów dotyczących przestępstw o charakterze gospodarczym oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Sporządzała opinie prawnokarne dotyczące wielomilionowych decyzji inwestycyjnych. Uczestniczyła w prowadzeniu wewnętrznych audytów śledczych dla firm z branży energetycznej.

Słuchaczka Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego i Bioetyki w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautorka publikacji o tematyce prawa medycznego i prawa karnego.

29.03.2023

Grzegorz Wojtera uniewinniony. Sukces zespołu karnego SMM Legal

24.02.2023

Prawomocne uniewinnienie po ponad 12 latach procesu karno-gospodarczego

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share