Olga Blejder

Olga Blejder. Radca prawny.Associate.

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła Studium Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz prawie spółek handlowych. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców z kapitałem obcym, sporządzania umów handlowych, badań due diligence, zakładaniu i likwidowaniu spółek prawa handlowego. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. 

Posługuje się językiem niemieckim, angielskim i francuskim.