Przemysław Maciak

Przemysław Maciak. Adwokat. Partner Zarządzający.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 1999 r. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego (1999) oraz Instytutu TMC Assera w Hadze.

Jeden z twórców „kancelarii nowej generacji” SMM Legal, w której aktywnie kreuje drogę jej rozwoju. Jako Partner Zarządzający odpowiedzialny jest za strategię marketingową oraz procesy innowacyjne mające na celu efektywne zarządzanie kancelarią prawną. Dzięki temu SMM Legal łączy w sobie doświadczenie i dynamizm, konkurencyjne ceny oraz doskonałą jakość usług.

Z racji swojego bogatego doświadczenia zawodowego mecenas Przemysław Maciak kieruje departamentem procesowym i mediacyjnym SMM Legal. Koordynuje reprezentację Klientów w najpoważniejszych sprawach sądowych. Prowadził kilkanaście projektów dotyczących kompleksowego doradztwa w sytuacjach kryzysowych i nagłych, obejmujących zdarzenia szczególne, mogące zagrozić strategicznym interesom Klienta. W swojej karierze reprezentował powodów w precedensowych postępowaniach przeciwko koncernom farmaceutycznym (innowacyjnym), dotyczących odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych oraz za szkody wynikające z prowadzenia badań klinicznych. Jego doświadczenie procesowe obejmuje prowadzenie kilkudziesięciu postępowań sądowych, w których wartość przedmiotu sporu przekraczała kilka milionów złotych. Zakres spraw, którymi się zajmuje obejmuje również kompleksowe doradztwo w przedmiocie rozwiązywania problemu tzw. opcji walutowych oraz prowadzenia negocjacji z bankami. W ramach swojej praktyki mecenas Maciak osobiście doradzał kilkudziesięciu dużym spółkom akcyjnym w negocjacjach z zarządami banków, dzięki czemu udało się w większości w sposób skuteczny zrestrukturyzować i wprowadzić strategie naprawcze u Klientów.

W skomplikowanych procesach karno – gospodarczych, wspólnie z adwokatem Krzysztofem Urbańczakiem, mecenas Przemysław Maciak kieruje pracami Zespołu prawa karnego gospodarczego SMM Legal.

Uczestniczył w misjach gospodarczych polskich przedsiębiorców na rynkach wschodzących (Brazylia – 2009 r., Indie – 2010 r., Chiny – 2011 r., Korea Południowa – 2012 r.).

Mecenas Przemysław Maciak pracuje w języku angielskim oraz francuskim.